DİL SEÇİMİ

Teslimat - İade Koşulları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE GEÇEN İPTAL-İADE POLİTİKASI;

Madde 3- Cayma Hakkı:

TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası içiniş bu sözleşme geçerli olduktan itibaren 7 gün içinde KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. Turizm ‘ e e-mail yolu ile bildirimde bulunarak 40,00 TL işlem ücreti ödemek koşulu ile cayma hakkına sahiptir. Bildirimi takip eden 15 iş günü sonunda hizmet bedeli TÜKETİCİ ‘ye iade edilir. Erken rezervasyon ve bayram, sömestre gibi özel dönem hizmetleri bu kapsamın dışındadır. Özel dönemlere gelen rezervasyonlar da madde 4 esas alınır.

Madde 4 - İptal – Devir - Değişiklik

4,1 A-TÜKETİCİ, cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen hizmetin başlamasından 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35 'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu koşul erken rezervasyon iptal güvence paketi alındığında geçerli değildir.

4,1 B-TÜKETİCİ ‘nin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki fiyatları geçerlidir.TÜKETİCİ doğacak farkı KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş.‘ e ödemekle yükümlüdür.

4,1 C-TÜKETİCİ ‘nin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4,1 D-TÜKETİCİ, tüm değişiklik taleplerinde KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş. ‘ e işlem ücreti olarak 40 TL (Kırk Türk Lirası) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4,2 TÜKETİCİ, hizmeti başlangıcından 7 gün evvel yazılı bildirmek kaydıyla istediği kişiye devredebilir. Doğan tüm masraflardan devreden ve devralan sorumludur.

4,3 TÜKETİCİ ‘nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, KAGE TURİZM OTELCİLİK PAZARLAMA TİC. A.Ş., TÜKETİCİ adına yapılmış tüm hizmetleri 24 saat sonra iptal edebilir. TÜKETİCİ ‘ye herhangi bir ücreti iadesi yapılmaz.